Våre medarbeidere

Ole M. Olsen

Ole-Magnus-Olsen-HORISONTAL

På jobb

  • Stilling Support og driftsmedarbeider
  • Har vært i arbeidslivet siden 1997
  • Tidligere arbeidsgivere Centrum NTR, Scandpower Information Technology og Kuoni Nordic
  • Utdanning Cand.mag. i Informasjonsteknologi og Økonomiske og administrative - Høgskolen i Østfold

Hjemme

  • Fødselsår 1971
  • Bosted Halden