Bruksområder for mellomvareintegrasjon

En enkel definisjon er at mellomvarer brukes til integrasjon av infrastruktur, data, systemer, prosesser og virksomheter. Men fordi faguttrykkene i integrasjonsbransjen er alt annet enn enkle, kan denne teksten om bruksområder være nyttig å lese.

Mellomvareintegrasjon kan brukes til så mangt. Her følger en kort forklaring av de viktigste bruksområdene:

  • Application to Application (A2A) er funksjonaliteten du behøver for å koble virksomhetens forretningsapplikasjoner og datasystemer mot hverandre
  • Business to Business (B2B) er kommunikasjon med andre virksomheter, for eksempel leverandører, kunder, forhandlere, datterselskaper og myndigheter
  • Business to Consumer (B2C) er funksjonaliteten du behøver for dialog med sluttkunden i form av portaler, mobilapplikasjoner, kundeundersøkelser osv.
  • Master Data Management (MDM) er prosessen virksomheten bruker for at data ikke skal komme i konflikt med hverandre, noe integrasjonsplattformen kan bidra til, ved å distribuere data mellom hovedkilden og andre systemer
  • Business Activity Monitoring (BAM) er en funksjon, som kan brukes for å hente opp og publisere data som passerer gjennom integrasjonsplattformen
  • Business Process Management (BPM) er måten mellomvaren kan brukes for å overta manuelle arbeidsoppgaver og automatisere forretningsprosesser
  • Business Intelligence (BI) er en prosess for å sikre virksomheten tilgang til forretningsdata som underlag i beslutningsprosessen, og som mellomvaren kan være informasjonsbærer for
  • Hub and Spoke Architecture (HSA) kalles ofte nav/eike-arkitektur på norsk. Kort fortalt bygger dette på «publish/subscribe» teknologi, hvor data etter gitte regler gjøres tilgjengelig for systemene som behøver dem
  • Service Oriented Architecture (SOA) eller tjenesteorientert arkitektur som vi kaller det på norsk, innebærer at kunden bygger opp et bibliotek av tjenester som kan settes sammen til integrasjoner og gjenbrukes ved behov
Kontakt oss hvis du ønsker hjelp innen mellomvareintegrasjon

Kontakt Communicate