Fordeler med mellomvareintegrasjon

Tradisjonell punkt-til-punkt integrasjon er forbundet med mange ulemper. Høye livsløpskostnader i forbindelse med utvikling, drift og vedlikehold, samt større risiko for nedetid er nok de viktigste. Her kan du lese om fordelene med mellomvareintegrasjon.

I forhold til tradisjonell punkt-til-punkt integrasjon, hvor det programmeres «harde koblinger» mellom to systemer, har mellomvareintegrasjon noen åpenbare fordeler:

  • Kutter kostnader og tidsforbruk ved integrasjon på grunn av standardisering, automatisering av arbeidsoppgaver, samt bruk av adaptere og akselleratorer
  • Bidrar til et robust og stabilt integrasjonsmiljø, med et minimum av nedetid og en merkbar reduksjon av risiko som resultater
  • Fører til et enhetlig miljø for drift, overvåkning og vedlikehold av integrasjoner, med store effektiviseringsgevinster og kostnadsbesparelser i kjølevannet
  • Skaper mindre avhengighet av enkeltpersoner og leverandører, ettersom det finnes mange på markedet som har kompetanse på integrasjonsplattformen
  • Gjør det enklere å endre IT-miljøet i takt med forretningsstrategien, noe som bidrar til økt fleksibilitet og gjerne mer fokus på inntektssiden

På tross av argumentene ovenfor, kan det i blant være fornuftig å bruke punkt-til-punkt integrasjon. I så fall kan du få hjelp av oss, på samme måte som ved mellomvareintegrasjon.

Kontakt oss hvis du ønsker hjelp innen mellomvareintegrasjon

Kontakt Communicate