Integration Flight

Churchill sa en gang om annen verdenskrig at: «Viktige avgjørelser tok to timer, enorme utfordringer en dag. Valg som kunne beskytte vår sivilisasjon eller utslette den totalt, innvilget vi to dager til.» Da burde det være mulig å legge integrasjonsstrategi på to dager også. 

Coop, Choice, Norsk Tipping, Rema, Rikshospitalet og TrønderEnergi er bare noen få av kundene, som har gjennomført Integration Flight. Og det med suksess.

En Integration Flight varer i to dager. I tillegg kommer en halv dags forberedende workshop, noe forarbeid og en rapport. I det hele tatt en rask og smertefri prosess. Det hele forutsetter selvsagt at de riktige personene samles i arbeidsgruppen.

Visjon og målbilde, valg av integrasjonsplattform, arkitektur, eierskap, organisering, metodikk og styringsprinsipper, er typiske temaer i en Integration Flight. Som for en ekte flyreise, stiller vi oss alltid tre viktige spørsmål i prosessen: Hvor er vi? Hvor vil vi? Og hvordan skal vi komme dit?

Omsatt i strategi betyr det at vi først analyserer styrker, svakheter, muligheter og trusler knyttet til kundens integrasjonsarbeid. Deretter hjelper vi kunden å etablere en visjon og et målbilde for området. Til slutt utvikles en strategi og en handlingsplan.

De beste beslutningene er dem vi kan enes om. Derfor bruker rådgiverne våre mye tid på å fasilitere frem samsyn. Kort fortalt betyr dette å gi beslutninger lang nok tid til å modnes, slik at alle rekker å bli komfortable med konklusjonene. Dette er så viktig for oss, at samsynet måles flere ganger underveis i prosessen.

Klikk her hvis du ønsker å lese en lengre artikkel om Integration Flight

Kontakt oss hvis Integration Flight kunne være noe for din virksomhet

Kontakt Communicate