Nyheter

Norsk Tipping forlenger avtale

Norsk Tipping har forlenget rammeavtalen med Communicate frem til sommeren 2013. Rammeavtalen ble inngått sommeren 2010 og Communicate har hatt opptil flere konsulenter hos Norsk Tipping fra høsten 2010 til i dag. Forlengelsen av rammeavtalen bekrefter det gode partnerskapet mellom Norsk Tipping og Communicate.

Norsk Tipping

Partnerskapet med Norsk Tipping startet allerede i 2005, hvor Communicate tok på seg ansvaret for å implementere en ny integrasjonsplattform hos Norsk Tipping. Mellomvaren het opprinnelig Sun JavaCAPS, men endret navn til Oracle JavaCAPS etter et oppkjøp i 2010.

Norsk Tipping forvalter myndighetenes monopol på pengespill her til lands. Kultur- og kirkedepartementet bestemmer selskapets spilleregler og avgjør hvor stor andel av spillernes innsats som skal gå til gevinster. Selskapets overskudd fordeles i dag mellom idrett og kultur.

Gå til Norsk Tippings nettsider for å lese mer om selskapet

Kontakt Communicate