lukk Lukk søk

Buskerud fylkeskommune digitaliserer utsendelse av varselbrev

Prosessen er betraktelig forenklet og man har sikret at elever får varsel i henhold til de nye forskriftene i opplæringsloven.

20. juni 2017

Featured Image

Buskerud fylkeskommune har digitalisert prosessen for utsendelse av varselbrev til elever. For skoleåret 2016/2017 ble det innført nye fraværsregler. Elever som står i fare for ikke å få karakter på grunn av fravær, skal motta varselbrev fra lærer. Tidligere var dette en oppgave som i gjennomsnitt tok 30 minutter å utføre per brev.

Utsending av varselbrev er en webløsning utviklet av Telemark fylkeskommune og ligger tilgjengelig på Github. Communicate har vært rådgivere og utførende konsulenter for Buskerud fylkeskommune og har integrert løsningen mellom lærerportal og ulike tjenester for automatisk å generere, distribuere og arkivere varselbrev i en helhetlig prosess. Integrasjonen er utviklet i Azure Logic Apps.

– Løsningen sikrer at alle elever får varsel i henhold til de nye kravene forbundet med fravær. Merkantilt ansatte bruker ikke tid på manuell utsendelse og arkivering, og får frigitt tid til andre arbeidsoppgaver. Vi er godt fornøyd med løsningen, sier Bjørn Kaarstein, integrasjonsansvarlig i Buskerud Fylkeskommune.

Her kan du lese mer om Buskeruds nye løsning for utsending av varselbrev til elever.

Løsningen er en sammensetting av Docker containers, Microservices, API Management, Logic Apps, Azure Storage Account og Hybrid Connection.