lukk Lukk søk

Analyse og innsikt

Tilgang på data og analyse er en forutsetning for å lykkes med digitalisering av virksomheten. Evnen til å forstå, tolke og kommunisere mønstre i data, gjør det mulig å oppdage nye markedsmuligheter og udekte kundebehov. Analytics åpner samtidig for en bredere forståelse av gevinstrealisering og resultater av digitale initiativer. Algoritmer og maskinlæring kan hjelpe deg spå fremtiden.

“Bottom up” tilnærming og demokratisering av data

Business Intelligence og Analytics er store fagområder og det er flere veier til mål. Noen forfekter direkte spørringer mot SQL databaser, andre har fokus på kuber og grafisk visualisering. I Communicate tror vi på tilgjengeliggjøring av data gjennom en API-basert arkitektur og plattform. Vi har førstehåndserfaring med store selskaper som over lang tid har forsøkt å dekke virksomhetens BI behov gjennom en “top down” tilnærming, uten å tenke så mye over hvordan data tilgjengeliggjøres for analytikere og forretningseiere.

Under Integrasjonsdagene 2017 fortalte daværende IT-direktør i REMA1000, Petter Vangstein, hvordan de forløste sitt BI potensiale gjennom å bygge en API-basert analyseplattform som en del av deres Digitale Tjenesteplattform. De hadde gjennom en årekke og uttallige prosjekter forsøkt å løse sine BI behov gjennom en «top-down» tilnærming, uten å lykkes. Resultatet av den nye tilnærmingen var at i løpet av noen få måneder hadde de fått opp enormt mange dashboards som var relevante og som de kunne eksekvere på.

Våre tjenester er utarbeidet nettopp med dette i tankene. Vi sørger for å hjelpe våre kunder designe og implementere en moderne analyseplattform, og gi virksomhetsledere tilgang til relevant data, når de skulle trenge det.

Våre tjenester består av:

  • Kravsanalyse data- og informasjon
  • Datatilgjengelighetsanalyse
  • Arkitektur for analyse

Kontakt oss