lukk Lukk søk

API management

Featured Image

Virksomhetens digitale grensesnitt mot omverden må kunne kontrolleres på en effektiv og enkel måte. Det er nødvendig for å kunne spille en rolle i et økosystem i stadig endring.

API management gir din virksomhet mulighet til å eksponere data og funksjoner til partnere og kunder på en kontrollert måte. Enten denne kontrollen dreier seg om hva som deles til hvem, hvor ofte det deles eller hva det skal koste.

Det digitale grensesnittet mot omverden er avgjørende for å kunne tilby eksempelvis mobile tjenester til såvel klienter (B2C) som ansatte (B2E) og partnere (B2B), uten å måtte gjøre omfattende endringer på eksisterende it-portefølje.

Våre løsninger garanterer din virksomhet:

1. Sikker autorisasjon av brukere og systemer som skal aksessere ditt grensesnitt.

2. Styrt tilgang til dine tjenester ved å sette opp kvoter basert på datamengde og kallfrekvens

3. Visuell og programmatisk monitorering av ressurser og bruksmønster i grensesnittet.

4. En API-portal som gjør det enkelt for eksterne utviklere å oppdage, forstå og prøve ut dine grensesnitt under streng kontroll, og uten at det krever menneskelig inngripen.

5. Kommersialisere bruken av dine grensesnitt ved hjelp av ”billing”-mekanismer

Vi kan berike din digitale plattform med API management løsninger både on-premise, i skyen og hybrid.

Kontakt oss