lukk Lukk søk

Business process management

Featured Image

Enkelte manuelle arbeidsoppgaver er både tidkrevende og rutinepregede og hindrer dermed medarbeidere å benytte tiltrengt tid til andre viktige oppgaver.

Atter andre arbeidsoppgaver involverer komplekse regelverk og inngår kanskje i en lenger prosess som spenner over flere avdelinger. Denne typen oppgaver tar ofte lang tid å få ferdigstilt til en mottakers misnøye.

I Communicates digitale plattform har vi komponentene og verktøyene for å løse dette. Det vil si visuelle verktøy for å modellere og “sette strøm på” kompliserte forretningsregler (BRMS). Dette har de fordelene at forretningsreglene blir eksplisitte og enkelt kan endres.

Tilsvarende egenskaper har våre verktøy for å koble sammen og kontrollere enkeltstående systemoperasjoner og manuelle oppgaver i en forutsigbar og automatisert arbeidsprosess (BPM).

Løsninger for automatisering spenner typisk over en hybrid arkitektur og kan med fordel administreres fra en skytjeneste, men tilpasses den enkelte virksomhets rammebetingelser.

Kontakt oss