lukk Lukk søk

Digital plattform

Featured Image

Ledende virksomheter utvikler digitale plattformer for å utløse forretningsmessige gevinster. Vi gjør dette for store norske virksomheter.

Vi erfarer at en velfungerende digital plattform preges av minst 4 sentrale egenskaper. Disse egenskapene er:

• Evnen til å dele og utnytte data og tjenester smidig og dynamisk i et utvidet digtalt økosystem.
• Evnen til å kommunisere effektivt og sikkert mellom systemer og applikasjoner i et avgrenset og kontrollert it-landskap.
• Evnen til å koble sammen og kontrollere enkeltstående systemoperasjoner og manuelle oppgaver i en forutsigbar og automatisert arbeidsprosess.
• Evnen til å forbedre produkter og prosesser basert på analyse av informasjon i egne og andres data.

Selv om kravene til en digital plattform varierer basert på virksomhetens omgivelser og mål, er disse fire egenskapene grunnleggende. De to viktigste driverne til dette er at svært få virksomheter kan løse sine utfordringer i teknologisk isolasjon fra omverden, samt at kravet til effektivitet og fornyelse øker i takt med større forventninger og mindre marginer.

I Communicate har vi erfaringen med de riktige verktøyene og prinsippene for å sørge for at nettopp din virksomhets digitale plattform besitter de fire avgjørende egenskapene nevnt over.

1. API-management for å ivareta kontrollert deling og konsumering av data og tjenester utenfor brannmuren. API-mangagement styrer virksomhetens elektroniske grensesnitt mot omverdenen. Den kan kjøres lokalt eller som en skytjeneste basert på krav til sikkerhet, ytelse, lønnsomhet etc.

2. En tjenesteplattform, det vil si gjennomgripende serviceorientering og moderne “mellomvare” for integrasjon mellom virksomhetskritiske systemer og applikasjoner. Vi kombinerer “lettvektsintegrasjon” gjennom f.eks REST tjenester eksponert med et json grensesnitt med veletablerte integrasjonsmønster – Enterprise Integration Patterns (EIP). Tjenesteplattformer spenner typisk over en hybrid arkitektur (i sky og lokalt), men tilpasses den enkelte virksomhets rammebetingelser

3. Visuelle verktøy for å modellere og automatisere forretningsregler og forretningsprosesser. Forretningsregler som i dag er distribuert i ulike regneark og lyse hoder kan samles i en modell og eksekveres som en del av den digitale plattformen. Manuelle og systemstøttede oppgaver kan modelleres og eksekveres over samme lest. Dette gir konsistente og raske beslutninger, samt frigjørelse av kompetente medarbeidere til mer viktigere oppgaver. Løsninger for automatisering spenner typisk over en hybrid arkitektur og kan med fordel administreres fra en skytjeneste, men tilpasses den enkelte virksomhets rammebetingelser.

4. Tradisjonelle Business Intelligence løsninger, samt moderne løsninger for prediktiv analyse eller machine learning bygger alle på en forutsetning om tilgjengelige og konsistente data. Communicates viktigste bidrag i så måte er å bygge fundamentet for enkel tilgang til sentrale virksomhetsdata samt sikre at dataene er av god kvalitet. Vår tilnærming og våre verktøy sørger for forenklet tilgang til virksomhetens masterdata gjennom virtuelt og konsistent grensesnitt for alle systemer.

Implementering av en digital plattform er komplisert og omfattende. Vi vet derfor at den digitale plattformen kan og bør implementeres stegvis og i korte iterasjoner. Vi anbefaler også at hver iterasjon adresserer de forretningsbehov som har størst kost/nytte verdi for din virksomhet.

Uten nødvendig sikkerhet og operasjonell governance er enhver digital plattform skjør, og kan uventet bryte sammen. Som profesjonelle aktører på denne arenaen sørger vi for å bygge inn nødvendig tilgangskontroll og andre sikkerhetstiltak basert på våre anbefalinger og virksomhentens krav.

Klikk her for å komme i dialog med oss