lukk Lukk søk

Plattform for digitale vinnere

Vi lever i en digital tid hvor det stadig blir mer utfordrende å konkurrere og drive lønnsom vekst. Kravet til rask omstillingsevne, utvikling av nye inntektsmodeller, forbedrede kundeopplevelser og automatiserte prosesser, øker i takt med raske markedsendringer.

Communicate har jobbet med integrasjon og utvikling av digitale plattformer hos over halvparten av Norges 100 største virksomheter i over 20 år. Vår samlede erfaring og unike innsikt er at de virksomheter som har kommet lengst med sitt digitaliseringsarbeid har alle to ting til felles: De er markedsledere i sine respektive bransjer og de benytter de samme prinsippene i sin arkitekturmodell og plattform. De er «digitale ledere».

Ettersom vi har førstehåndserfaring med å designe, utvikle og implementere moderne teknologiplattformer for digitalt modne selskaper, ser vi hvilke umiddelbare forretningsgevinster det gir. Det er derfor vår grunnleggende overbevisning at rett utnyttelse av teknologiplattformer er en forutsetning for å lykkes med digitalisering, samtidig som det løser flere sentrale forretningsutfordringer etablerte virksomheter står ovenfor.

Vi har derfor i de senere år rettet all vår energi på å hjelpe våre kunder med å få tilgang til den samme «formelen» som benyttes av de beste og bidra til å akselerere overgangen til digital forretning.

Vår leveranse består av tre hovedkomponenter:

 

Plattformens hovedformål er å sette virksomheter i stand til å løse de forretningsutfordringene som oppstår i et stadig mer komplekst marked, samt bidra til å utnytte nye teknologier for økt konkurransekraft.

Under har vi belyst noen av de mest sentrale temaene som plattformen er designet for å løse.