lukk Lukk søk

Digital strategi og rådgivning

Featured Image

Resultatet av en digital strategi gir deg og din virksomhet;

 • Bedre konkurransedyktighet i det markedet dere opererer
 • Muligheten til raskt å kunne tilby nye produkter og tjenester
 • Muligheten til å effektivisere hvordan dere jobber
 • Muligheten til å gi bedre kundeopplevelser

Hvordan etablerer vi en digital strategi?

I all strategiutvikling er en grundig kartlegging av nåsituasjonen vesentlig. Vår kartleggingsfase omhandler:

 • Innhenting av data fra områder som;
  • rammebetingelser for forretning
  • relevante forretningsprosesser
  • arbeidsoppgaver i de ulike avdelinger
 • Kartlegging av nåsituasjon og ønsket situasjon (Prosessanalyse)
 • Kartlegging av data involvert i prosessen (Datatilgjengelighetsanalyse)
 • Vurdering av datatilgjengelig og datakvalitet
 • Kartlegging av sikkerhetskrav
 • Etablering og forankring av arkitekturprinsipper
  (f.eks. smidighet, løskoblet, gjenbruk, sikkerhet)

Resultatet av en slik øvelse gir en felles forståelse av muligheter og begrensninger.

I rådgivningsfasen benytter vi «best-practice» metoder og verktøy. Disse gir underlag for den videre beslutningsprosessen. Leveransemodellen gir deg mer detaljer rundt hvilke metoder og verktøy som benyttes.

Den digitale strategien er en vesentlig del av en virksomhets overordnede strategi. Derfor er det avgjørende å benytte rådgivere som innehar riktig kompetanse og som kan vise til erfaring og suksess med digital rådgiving. Communicate har flere referanser fra kunder vi har hjulpet med å etablere en digital plattform som gir verdi – både i form av effektivisering og tilgjengeliggjøring av en smidig forretningsutvikling.

Kontakt oss