lukk Lukk søk

Digital tjenesteplattform

Gjennom vårt tjenesteprogram hjelper vi våre kunder designe, utvikle, implementere og forvalte deres digitale tjenesteplattform, som skalerer i takt med virksomhetens behov. Vi har satt sammen et sett av tjenester som bidrar til resultat og gevinster raskt.

 • Analyse og mål
 • Data- og integrasjonsanalyse
 • Digital plattformstrategi
 • Enterprise Architecture Blueprints
 • Sikkerhetsarkitektur

Businesscaset for en Digital Plattform

Digitalisering handler i stor grad om utnyttelse av nye teknologier for å lansere nye, digitale tjenester raskt til markedet, levere bedre kundeopplevelser, automatisere tidkrevende prosesser og tilrettelegge for BI og Analytics. En forutsetning for å lykkes med dette er at kjernesystemer frikobles fra etablerte siloer og at data tilgjengeliggjøres for hele virksomheten. Svaret er å bygge en digital plattform (Hybrid Integration Platform), på en moderne arkitektur (Pace Layer Architecture).

Kombinasjonen av disse utgjør hva vi i Communicate kaller en Digital Tjenesteplattform, eller som Gartner definerer som The Digital Platform.

Bildetekst: Gartner: The Digital Platform

Vi skal under redegjøre for hva Pace Layer Architecture og Hybrid Integration Platform er, og hva det har å si for digitalisering og digital transformasjon.

Pace Layer Architecture

En av de viktigste egenskapene i en Pace Layer Architecture er at den muliggjør utvikling i to hastigheter – eller hva vi på fagspråket kaller Bimodal IT. En hastighet som skal sørge for høy stabilitet og få endringer (Modus 1), og en hastighet for rask innovasjon og utvikling (Modus 2).

Bildetekst: Gartner: Pace Layer Architecture

En Pace Layer Architecture består av tre lag:

 • Systems of Record
  Dine systemer som supporterer transaksjonsbaserte prosesser og som håndterer virksomhetens kritiske kjernedata, som f.eks. lønns- og timeregistering og økonomisystmer. Endringstakten i dette laget er lavt og her søker man høy grad av styring og kontroll.
 • Systems of Differentiation
  Inneholder applikasjoner som håndterer bedrifts- og bransjespesifikke funksjoner som CRM og ERP systemer. De har ofte en livssyklus på 1-3 år, men trenger kontinuerlig oppdatering for å følge nye praksiser og krav fra bedriften og kunder.
 • Systems of Innovation
  I dette laget befinner ad-hoc applikasjoner som adresserer bedriftens øyeblikkelige behov. Her søker man fart og utviklingsmetodene er svart agile. I Systems of Innovation vil man også ha høyere grad av eksperimentering og livssyklusen på applikasjonene er korte.

Hybrid Integration Platform

Integrasjonsplattformer har eksistert i flere tiår. Dette har vært programvare som er installert på fysiske servere som har hatt til hensikt å enklere integrere kjernesystemer og applikasjoner med hverandre. Tradisjonelt har dette vært løsninger som har vært forbeholdt de største virksomhetene, som har et stort behov for integrasjon.

I dag leverer alle de kjente programvareleverandørene, Microsoft, RedHat, Amazon og Oracle m.fl., disse plattformene som tjenester i skyen. Tjenestene i disse skyplattformene utvikler seg i et høyt tempo og gir uante nye muligheter for digitalisering og rask innovasjon. Og ikke minst så kan alle med få midler abonnere på ferdige løsninger man tidligere var nødt til å bruke hundretalls av timer på å utvikle selv.

Hvorfor Hybrid?

Med mindre du er en oppstartsbedrift som helt og holdent kan dekke dine teknologibehov gjennom skytjenester, har du legacy data, applikasjoner og systemer du er nødt til å forholde deg til. Fra et integrasjonsperspektiv betyr det å integrere systemer og applikasjoner som eksisterer på lokale servere med plattformer og tjenester i skyen.

Utnytt plattformøkonomien i eget selskap

For å forstå hvordan en Digital Tjenesteplattform kan bidra til selskapets digitale transformasjon, må vi først forstå mekanismene i Plattformøkonomien. Facebook, Google, Spotify, Airbnb og Netflix utnytter alle prinsippene i Plattformøkonomien. Her har man Produsenter på den ene siden og Konsumenter på den andre. For at denne strategien skal være vellykket, må begge parter oppleve verdi av å benytte plattformen. Dess flere tjenester av verdi som tilgjengeliggjøres i plattformen, jo flere konsumenter vil benytte seg av den, som igjen tiltrekker seg flere produsenter. Tenk filmer og serier på Netflix, musikk på Spotify eller nye tjenestetilbud på Tripadvisor. Årsaken til hvorfor en slik modell er såpass disruptiv, er at den er selvforsterkende i sin natur.

Og, det er nettopp mange av de samme mekanismene som oppstår, og som vi utnytter i en Digital Tjenesteplattform. Her er Produsentene interne og eksterne kjernesystemer som pakketerer og deler data og funksjonalitet i plattformen gjennom API’er. Konsumentene er interne avdelinger eller partnere, som benytter disse API’ene for å skape nye verdifulle tjenester for seg selv.

 

Hemmeligheten ligger i at det Konsumentene produserer, også tilgjengeliggjøres for de andre konsumentene som kommer etter. Dette vil si at jo flere API-tjenester og datapakker som er bygget og tilgjengeliggjort i plattformen, dess flere innovasjonsmuligheter oppstår, som i sin tur drar med seg flere Produsenter til plattformen. Dette starter en selvforsterkende, transformativ digitaliseringsprosess i virksomheten.

Hvordan vi kan løse dine utfordringer

Ved å utnytte den digitale plattformen på en riktig måte, har man alle forutsetninger for å kunne løse forretningsutfordringene og lykkes med digitalisering. Et sentralt element er kravet til å omstille seg raskt og utvikle nye inntektsmodeller. Man må også ta høyde for å kunne forbedre kundeopplevelser og automatisere prosesser fordi disse øker i takt med hvor raskt markedet endrer seg.

Kritiske komponenter for å løse forretningens behov:

 • Økosystemer
 • Disruptive endringer
 • Intelligens
 • Kundeopplevelser
 • Prosessautomasjon
 • Bimodal IT

 

Kontakt oss