Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Rask digital utvikling med tjenesteplattform
Communicate er nå en del av Evidi, og har ny nettside. Les mer om digital tjenesteplattform her!
For å henge med i det digitale kappløpet, må virksomheten din ha evnen til å omstille seg og ta nye tjenester raskt til markedet. Med en digital tjenesteplattform blir det enklere å gjennomføre digitale tiltak. 

HubSpot Video

 

Slik vil en tjenesteplattform hjelpe deg med å øke farten

Konkurransen spisses kontinuerlig av innovative aktører som evner å utnytte de store fordelene som dagens teknologi kan gi oss. Mangel på evnen til å løpe raskt har derfor blitt den største trusselen for norske virksomheter.

I denne videoen lærer du mer om hvordan en digital tjenesteplattform vil hjelpe deg med å få fart på digitaliseringen.

Kontakt oss

HubSpot Video

Realisér virksomhetens digitale strategi

Den teknologiske utviklingen skaper et behov for å endre måten vi jobber på. En digital tjenesteplattform etablerer et miljø som gjør det mulig å modernisere virksomhetens IT-arkitektur og gjennomføre virksomhetskritiske tiltak i et høyere tempo.

Fra utilgjengelig data til verdifulle byggeklosser

Hvis data ligger fastlåst i gamle kjernesystemer, er det umulig å holde følge i det digitale kappløpet. En digital tjenesteplattform river ned siloene fra kjernesystemene og skaper en felles dataform, så det er lettere å utvikle nye tjenester.

Kutt tiden mellom idé og marked

Systemoppgraderinger og tjenesteinnovasjon er krevende med en utdatert IT-arkitektur. Dersom siloene rives ned og det er lett og få tak i data, reduseres risikoen og kompleksiteten ved disse prosessene. Samtidig vil hastighet, fleksibilitet og mulighetsrom øke drastisk.

Få mer ut av digitaliseringen

Utdatert teknologi krever mye vedlikehold og bremser den digitale utviklingen. Ved å gi virksomheten spillerom til å ta i bruk nye løsninger, bidrar tjenesteplattformen til at virksomheten kan bruke mer ressurser på initiativer som gir verdi.

HubSpot Video

Rask digital utvikling i
Bertel O. Steen

Bilbransjen rammes hardt av globale megatrender. Digitalisering, urbanisering, miljøhensyn og endrede forbruksvaner tvinger aktørene til å tenke nytt.

I denne kundehistorien får vi vite mer om hvordan Bertel O. Steens tjenesteplattform har hjulpet virksomheten med å modernisere måten de jobber på og ta nye tjenester raskere til marked.

 Les mer om prosjektet →