Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Rask Digital Utvikling
For å henge med i det digitale kappløpet, må virksomheten din ha evnen til å omstille seg og ta nye tjenester raskt til markedet. Når det er lett å få jobben gjort, er det kun kreativiteten som setter grenser for hva du kan skape.

COMMUNICATE_Reklame_Standardiserte_Tjenester_V07_NO (2)

 

Øk hastigheten med en digital tjenesteplattform

Konkurransen spisses kontinuerlig av innovative aktører som evner å utnytte de store fordelene som dagens teknologi kan gi oss. De introduserer nye forretningsmodeller, utfordrer etablerte metoder og leverer sine varer og tjenester på en bedre måte.

Mangel på evnen til å løpe raskt har derfor blitt den største trusselen for norske virksomheter. For å løse utfordringen, trenger de en digital tjenesteplattform.

Kontakt oss

 

Communicate_Tjenesteplatform_Master03_H-264

 

Realisér virksomhetens digitale strategi

Den teknologiske utviklingen skaper et behov for å endre måten vi jobber på. En digital tjenesteplattform etablerer et miljø som gjør det mulig å modernisere virksomhetens IT-arkitektur og gjennomføre virksomhetskritiske tiltak i et høyere tempo.

Fra utilgjengelig data til verdifulle byggeklosser

Hvis data ligger fastlåst i gamle kjernesystemer, er det umulig å holde følge i det digitale kappløpet. En digital tjenesteplattform river ned siloene fra kjernesystemene og skaper en felles dataform, så det er lettere å utvikle nye tjenester.

Kutt tiden mellom idé og marked

Systemoppgraderinger og tjenesteinnovasjon er krevende med en utdatert IT-arkitektur. Dersom siloene rives ned og det er lett og få tak i data, reduseres risikoen og kompleksiteten ved disse prosessene. Samtidig vil hastighet, fleksibilitet og mulighetsrom øke drastisk.

Få mer ut av digitaliseringen

Utdatert teknologi krever mye vedlikehold og bremser den digitale utviklingen. Ved å gi virksomheten spillerom til å ta i bruk nye løsninger, bidrar tjenesteplattformen til at virksomheten kan bruke mer ressurser på initiativer som gir verdi.

 

kundercase tn_300x175_master

Rask digital utvikling i praksis

Communicate har bistått entreprenørselskapet Kruse Smith med å utvikle systemer, som effektiviserer kjerneprosessene i utviklingen og gjennomføringen av prosjekter. 

I denne kundehistorien får vi vite mer om hvordan de har jobbet for å synliggjøre avvik på byggeplassen, så ansatte kan bruke tid på å løse utfordringene som oppstår, i stedet for å lete etter de.

 Les mer om prosjektet →