lukk Lukk søk

Hybride løsninger og skytjenester

Featured Image

I takt med at antallet IT-løsninger i virksomhenten øker, så øker også variasjonen i både teknologi og driftsmiljø.

De fleste virksomheter benytter nå én eller flere skybaserte applikasjoner enten det er for kritiske løsninger eller mindre avgjørende støtteverktøy. Den store fordelen med (sky)tjenestene er hastighet, fleksibilitet og reduserte investeringskostnader.

For å utnytte det samlede potenisalet i løsninger enten de befinner seg i skyen eller on-premise, trengs en sikker og effektiv samhandling. Først når den er etablert, kan vi snakke om en sann digital plattform.

Communicate utformer arkitektur og implementerer hybride integrasjonsløsninger for flere store norske virksomheter.

I disse løsningene legger vi vekt på at krav til sikkerhet og tilgjengelighet for kritiske it-tjenester kombineres med skytjenestenes fordeler.

Kontakt oss