lukk Lukk søk

Integrasjon

Featured Image

Communicate har vært dedikert til å etablere og supportere integrasjonsløsninger for norske virksomheter i mer enn 20 år.

Kravene til en moderne integrasjonsløsning er i rivende utvikling fordi systemintegrasjon står så sentralt i virksomhetens teknologiske forbedring, effektivisering og nyskapning.

Tradisjonelt kan vi dele integrasjon i tre beslektede kategorier:

1. Sikre kommunikasjon og samhandling mellom interne systemer (A2A) og partnernes it-løsninger (B2B), for å utføre kritiske operasjoner i virksomheten. Målet med denne “applikasjonsintegrasjonen” er å effektivisere egen operasjon ved å utnytte løsninger som allerede finnes i egne eller partnerens it-portefølje.

2. Sammenstille og skape konsistens i data fra ulike databaser og fagsystemer. En avgjørende faktor for å oppnå konsistens består i å tilgjengeliggjøre data fra de riktige kildene (masters) på et nøytralt format, for de trengende fagsystemene I SANN TID.

3. Sette sammen aktiviteter eller beslutninger på tvers av fagsystemer i en automatisert sekvens. Målet er å forbedre kvalitet, øke gjennomføringshastighet, samt frigjøre menneskelige ressurser fra repeterende og tidkrevende oppgaver som bedre kan løses av en maskin.

Selv om de teknologiske mulighetene endres kontinuerlig og kravene til en digital plattform strammes til, er disse formene for integrasjon fortsatt like relevante. Rekkevidden for integrasjon er imidlertid utvidet betydelig utover virksomhetens direkte kontroll (ref skytjenester, mobilitet og tingenes internett) og mengden informasjon som behandles er eksponentiell.

Kontakt oss