lukk Lukk søk

Leveransemodell

Featured Image

Det er i samspillet mellom digitale løsninger og mennesker at verdiene skapes. Da trenger vi gode verktøy /modeller og vi trenger kompetanse til å bruke disse verktøyene på en måte som gir forretningen merverdi i form av økt tjenestekvalitet, redusert risiko og økonomiske gevinster.

For oss i Communicate betyr det at vi har en veletablert leveransemodell som sikrer at vi benytter de samme verktøy og metoder i alle prosjekter. Hvilke verktøy/metoder som benyttes avhenger av omfanget på oppgaven.

Modellen er inndelt i tre hovedfaser:

 • Rådgivning – felles forståelse av mål og muligheter
 • Utvikling – implementere løsningen
 • Forvaltning – ta vare på den ferdige løsningen, overvåke og optimalisere

Eksempler på verktøy og metoder som benyttes i de ulike faser er basert på «best-practice» og erfaring vi har fra tilsvarende arbeid;

 • Interessentanalyse
 • Verdistrømsanalyse
 • Intervju/brainstorming guider
 • Scope modellering
 • Ulike Business Case modeller
 • Estimeringsteknikker
 • Kravspesifisering
 • Konseptmodellering
 • Prototyping (PoC)
 • Risiko

Prosjektmetodikken baserer seg på standarder som PRINCE2, Scrum og Kanban.

Kontakt oss