lukk Lukk søk

Master data management

Featured Image

Informasjonen som presenteres på den ansattes desktop eller på kundens mobil er bare så riktig og konsistent som de dataene som er lagret i virksomhetens fagsystemer.

Likeledes begrenses fornyingstakten av IT-løsninger ofte av komplekse avhengigheter mellom data i ulike fagsystemer.

Datakvalitet og- tilgjengelighet er helt sentralt for en digitalisert virksomhet. Fordi ulike fagsystemer ofte er konstruert uavhengig av hverandre, finnes det likevel sjelden en ensartet oppfatning av hvilke systemer som består av, og eier hvilke data, før noen tar ansvar for å samordne en løsning på tvers av fagsystemene.

Communicates erfaring er at store gevinster oppnås ved å ta kontroll over Master Data. Vår gjennomprøvde arkitektur muliggjør tjenesteorientering som sluttbrukere så vel som operasjonell IT vil nyte godt av.

Kontakt oss