lukk Lukk søk

Identitetsstyring og tilgangshåndtering

Featured Image

I dag er alt mer «åpent». Virksomhetens systemer og data eksponeres over nett for kunder, partnere, leverandører og «ting». Kompleksiteten øker, stadig flere endepunkter må beskyttes. Riktig person skal kunne gis tilgang til rett løsning.

Virksomheter er i gang med å erstatte produkter med tjenester, og kundene/innbyggerne krever smarte løsninger for selvbetjening. Tradisjonelle infrastrukturer gjøres om til digitale tjenesteplattformer, som gjør det mulig å drive rask digital utvikling.

For å levere gode digitale brukeropplevelser, håndtere risiko, øke effektiviteten og møte krav fra lover og regler, kreves neste generasjons løsninger identitetsstyring og tilgangshåndtering med:

  • En tydelig strategi for hvilke tjenester som skal støtte hvilke prosesser og brukere
  • En sikkerhetsarkitektur for en hybrid verden i rask endring
  • Evnen til å hurtig kunne koble sammen tjenester for å støtte rask digital utvikling
  • Skalerbarhet, opp mot potensielt millioner av tilkoblinger

En IAM-plattform er en forutsetning for å tilby tjenester. Vårt tjenestetilbud og leveranserammeverk for identitetsstyring og tilgangshåndtering er: