lukk Lukk søk

IAM Modenhetsanalyse

Featured Image

Mange migrerer tradisjonelle tjenester til nettskyen, og får større behov for å sikre identiteter og tilganger til applikasjoner og systemer. Eldre, lokale systemer som har sentral styring av IT-ressurser, smeltes sammen med nyskapende og mer fleksible skytjenester. For å lykkes kreves neste generasjons løsninger for identitetshåndtering og tilgangsstyring (IAM).

Vår modenhetsanalyse bidrar til at IAM går fra å være taktiske prosjekt til strategiske program som svarer på 1.) hvor godt rustet virksomheten er til å helhetlig håndtere IAM, og 2.) hvilke skritt virksomheten må gjennom for å bygge fremtidsrettede systemer.

En modenhetsanalyse er kritisk for å identifisere og fjerne fallgruver, og lage en realistisk plan for innføring. Det starter med å se på virksomhetens mennesker, prosesser og teknologi, for å forstå styringsnivå, regler og tekniske egenskaper knyttet til IAM. Analysen deler arbeidet i fem domener:

·       Styring og forvaltning

·       Identitet og autentisering

·       Tilgangsstyring

·       Autoritative kilder

·       Administrasjon og analyse

Etter å ha identifisert styrker og svakheter er det enklere å gi anbefalinger for fremdrift. En slik plan korter ned tiden for fremdrift, og fjerner store mengder risiko.

Kontakt oss