lukk Lukk søk

IAM som en tjeneste

Featured Image

Det å sette opp løsninger for IAM er dyrt og krever kostbar spesialistkompetanse. Det skal bygges infrastruktur og skapes et leveranserammeverk, og kompleksiteten er noe de fleste virksomheter ikke har tid til å håndtere.

Derfor har vi utviklet Communicate Identity Plattform som kan kobles på dine øvrige plattformer for håndtering av identiteter og tilganger. Tjenesten gjør sikkerhet til et konkurransefortrinn, fordi man kommer raskere til markedet med smarte tjenester.

IAM-plattform tilpasser seg virksomhetens mange ulike roller og prosesser, og gir:

  • Redusert risiko: Beskytter systemer, applikasjoner og informasjon fra uautorisert tilgang
  • Lavere kostnader: En ferdig løsning som integrerer seg lett, og som betales over driften
  • Trygghet: Samsvar med lover, regulativer og retningslinjer, og raske svar ved revisjoner
  • Støtte for forretningsbehovene: Enklere i gang med nye teknologier og muligheter gjør at virksomheten kommer raskere til markedet med nye muligheter

Dette er relevant for de fleste funksjoner i virksomheten, og især IT, HR og de som har ansvar for tjenestene som tilbys til ansatte, partnere og kunder. Prosesser går raskere og smidigere, og produktiviteten heves ved at manuelle og tidkrevende oppgaver automatiseres. Dessuten fjernes også kilden til de mest utbredte sikkerhetstruslene: Menneskelige feil.

Plattformen kommer med ferdige funksjoner som gir beste praksis av identitetsadministrasjon og tilgangsstyring. Dette er grunnleggende forutsetninger for en virksomhet som ønsker å være effektiv, tilby sikre tjenester, og overholde lover og regler.

Kontakt oss