lukk Lukk søk

Sikkerhet

Featured Image

Det økte trusselbildet innen cyber angrep påvirker alle, og faren for å miste kontroll over egne data er alltid til stede. Men undersøkelser viser at innbruddene ikke alltid er utført av eksterne aktører. I mange tilfeller er det eksisterende eller tidligere ansatte som står for innbruddene.  I en undersøkelse utført av CIO Insight, forteller 20% av virksomhetene at de hadde opplevd datainnbrudd fra tidligere ansatte. Samtidig er det mange som mangler oversikt over hvilke ansatte som har tilgang til hvilke systemer og applikasjoner. Inaktive kontoer er noe hackere først leter etter, ettersom de kan operere fritt på innsiden uten at noen oppdager noe.

Informasjonssikkerhet er et tema mange er opptatt av fordi det angår hele virksomheten. Derfor bør alle ha en sikkerhetsstrategi og løsninger for tilgangsstyring på plass, for å opprettholde en sikker forretningsdrift og for å gjøre de riktige investeringene.

Communicate ivaretar sine kunders sikkerhet når det kommer til digitale leveranser, og krav som stilles i forhold til GDPR og tilgangsstyring.

Tjenester

  • IAM analyse og strategi
  • Data Access analyse (DAG)
  • IAM Risk analyse (IAG)
  • Sikkerhetsarkitektur analyse

Kontakt oss