lukk Lukk søk

Tingenes internett

Featured Image

IoT har ulike anvendelsesområder i ulike bransjer og virksomheter. Enten IoT betyr eksemplevis:

  • enheter for monitorering av varelager og varetransport, eller
  • helserelaterte hjelpemidler for pasienter, eller
  • enheter for styring av temperatur og klima i en bolig,

finnes det noen felles utfordringer.

Foruten behovet for kontinuerlig analyse av hendelser i det aktuelle miljøet, finnes behovet for å inkludere IoT løsningen i en den totale systemløsningen. For at IoT-løsningen skal tilføre din digitale plattform størst mulig verdi, kan Communicate bistå med kommunikasjon mellom IoT løsningen og dine øvrige IT-tjenster.

Communicates løsninger kan bidra til:

  • At tjenestetilbudet til kunder og partnere utvides med nye egenskaper ved din IoT-løsning, og
  • at et helhetlig og konsistent datagrunnlag for din virksomhets forretningsinnsikt.

Kontakt oss