Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

BizTalk 2020 eller Azure?

Vurderer dere å oppgradere BizTalk-løsningen? Er det da lurt å gå over til BizTalk 2020, eller er det på tide å migrere til Azure og ta steget ut til skyen? Våre dyktige arkitekter, rådgivere og utviklere er klare for å hjelpe dere med å ta det riktige valget.

Kontakt oss

 

HubSpot Video

 

Hva er riktig for deg?

I Communicate kjenner vi fordelene og ulempene ved den robuste BizTalk-teknologien inn og ut. Vi vet også at Azure i langt større grad vil gi dere forutsetningene som kreves for å holde følge i dagens marked. Men hva er riktig å gjøre for deg? Svaret avhenger av flere faktorer:

 • Forretningsbehovene som må dekkes i fremtiden
 • Virksomhetens IT-strategi
 • Kompleksitet i eksisterende løsning
 • Tilgang på riktig kompetanse i internt og eksternt

Denne tjenesten er utviklet for å gi optimale forutsetninger for å realisere dine ambisjoner om digitalisering og transformasjon.

Sveein 6-5

Dette er tjenesten

Tjenesten analyserer eksisterende løsning og dokumenterer tre ulike alternativer:

 • Gjennomføre en full migrering fra Biztalk til Azure
 • Oppgradere eksisterende BizTalk
 • Etablere en hybrid integrasjonsplattform med Azure og BizTalk

Fase 1: Analyse

 • Identifisere tekniske og forretningsmessige pain-points
 • Identifisere fremtidige behov
 • Evaluere eksisterende BizTalk-installasjon; infrastruktur, applikasjoner og integrasjonsscenarioer

Varighet: 1-2 dager

Fase 2: Arkitektur

 • Evaluere ønskede alternativer: Migrere til Azure, etablere hybrid arkitektur og/eller oppgradere BizTalk
 • Etablere plan for migrasjon/oppgradering
 • Utarbeide en kost/benefit-analyse

Varighet: 2-3 dager

Fase 3: Proof of concept*

 • Definere en proof-of-concept
 • Gjennomføre en pilot

*Ikke obligatorisk, men er tilgjengelig for kunder som ønsker å kvalitetssikre valgt arkitektur.

Varighet: 1-4 uker

Fase 4: Evaluering

 • Beskrive business case og anbefalinger
 • Utarbeide veikart og gjennomføringsplan
 • Utvikle sluttrapport og presentasjonsmateriale

Varighet: 1-2 dager

Fordelene ved å velge skyen

 

Azure er utviklet for endring

Forretning krever stadig noe nytt og forventer at veien fra idé til marked er kort. I motsetning til den robuste BizTalk-teknologien, er Azure laget for en verden som preges av høy endringstakt, raske leveranser og hyppige omstillinger. 

Azure gir større muligheter

Tilgangen på BizTalk-kompetanse er svært begrenset, mens flere og flere som utdanner seg innenfor skyteknologier. Derfor vil du få et større mulighetsrom for å gjennomføre de gode ideene om du velger å flytte over til Azure.

Betal bare for det du bruker

Med Azure vil du spare virksomheten for dyre lisensutgifter og kun betale for det du faktisk bruker. Dette vil på sikt frigjøre kjærkomne midler til innovasjon og andre verdiskapende aktiviteter.

Innovasjon skjer i skyen

Microsoft og de andre tech-gigantene investerer primært i skyteknologi. Det er her de store fremskrittene vil gjøres i fremtiden. Det betyr at du vil få igjen mer for hver krone du investerer i Azure.

Bedre sikret mot trusler og feil

Den store satsingen på skyteknologi, vil gjøre store utslag på nivået av sikkerhet som Azure kan tilby i forhold til BizTalk. Dette er spesielt relevant fordi tilgangen på BizTalk-kompetanse er begrenset i dagens marked.

Frigjør tid og ressurser

Belastningen på infrastruktur er langt mer skånsom med Azure. Leverandøren har ansvaret, noe som betyr at du vil kunne frigjøre store mengder tid, ressurser og kompetanse.

Kontakt oss

COMMUNICATE_Biztalk_V01.00_15_09_19.Still002

 

Når du er klar for å sette i gang

Risiko, kostnader, omfang og tilgang på kompetanse er faktorer som påvirker hvordan overgangen til skyen bør gjennomføres.

Her deler konsulentdirektør i Communicate, Thomas Breda, noen anbefalinger og erfaringer med deg som ønsker å sette i gang.

  Les mer her →  

 

HubSpot Video

 

Et skritt mot digital tjenesteplattform

I en verden hvor endringene stadig kommer hyppigere, kan teknisk gjeld skape dramatiske konsekvenser. En digital tjenesteplattform vil være ditt viktigste verktøy for å møte fremtidens krav til fleksiblitet og hastighet. 

Kontakt oss