Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Det har aldri vært
viktigere å tenke digitalt

Den digitale utviklingen setter forretningsmodeller på prøve og tvinger alle til å tenke nytt. Men ikke alle har tilgang til teknologien som kreves for å effektivisere og innovere. Våre rådgivere er klare for å hjelpe deg i gang med din digitale reise.

BOOK WORKSHOP

 

COMMUNICATE_Radgivningskampanje_Film2_V02_NO

 

Start reisen med vår rådgivningspakke

Pandemien som Covid-19 utløste har vist at gjennomføringsevne og tilpasningsdyktighet er alfa og omega i en digital verden. Dessverre har mangel på riktig teknologi gjort det vanskelig å omstille seg til den nye virkeligheten for svært mange.

Mange virksomheter har et stort behov for mer kompetanse for å begynne prosessen, men usikkerheten i markedet gjør det vanskelig å få gjennomslag for større initiativer. Det ønsker vi i Communicate å gjøre noe med.

Derfor har vi skreddersydd en uforpliktende rådgivningspakke som umiddelbart vil skape verdi for virksomheten – uten at det koster noe. Trykk på den røde knappen under og fyll inn skjemaet – så setter vi i gang.

BOOK WORKSHOP

Espen 6-5 format

  Dette får du:  

 

Gratis workshop

Rådgivningsløpet starter med en workshop med våre konsulenter og rådgivere. Målet er å kartlegge de største barrierene i deres virksomhets IT-plattform.

Råd om veien videre

Videre vil vi identifisere områder og løsninger hvor dere raskt kan få utnyttet verdien i eksisterende data, og få råd om hvilke grep din virksomhet må gjøre for å realisere deres ambisjoner og digitalisering og transformasjon.

Et steg nærmere tjenesteplattform

Å bygge en fullverdig tjenesteplattform er et omfattende løp. Her vil vi fokusere på de små stegene som understøtter virksomhetens strategi og gir verdi raskt, men også tar deg nærmere plattformtankegangen.

Rask digital utvikling

Vårt ønske er å hjelpe dere med å bruke teknologi til å bli mer konkurransedyktige. I en verden hvor endringene stadig kommer hyppigere, innebærer det evnen til å gjennomføre de gode ideene og tilpasse seg den ny virkeligheten.

COMMUNICATE_Thomas_Tjenesteplattform_V02_NO (1)

Kutt tiden mellom idé og marked

For å holde følge i det digitale kappløpet, må man kunne takle svingningene i markedet. Utfordringen for mange virksomheter er at de sitter på gamle IT-systemer som ikke innbyr til fart.

Ved å ta de riktige grepene nå, vil din virksomhet raskere kunne tilpasse seg den nye virkeligheten og endringene som kommer i fremtiden.

BOOK WORKSHOP
Communicate_Tjenesteplatform_Master03_H-264

Hvorfor digital tjenesteplattform?

I en verden hvor alt stadig går raskere og endringene kommer hyppigere, kan teknisk gjeld skape dramatiske konsekvenser. Dette er teknologien som vil bli ditt viktigste verktøy for å møte fremtidens krav til fleksiblitet og hastighet →