Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Strategi for digital plattform

En digital tjenesteplattform kan ikke kjøpes som ferdig hyllevare. Den må bygges over tid og tilpasses etter deres unike behov. En strategisk tilnærming til prosessen vil sikre at plattformen gir optimal verdi for virksomheten.

Kontakt oss

 

HubSpot Video

 

For fremtidens digitale forretning

Med en digital tjenesteplattform vil din virksomhet ha optimale forutsetninger for å realisere deres ambisjoner om digitalisering og transformasjon. Men for å kunne ta gode valg på veien, må man kunne lene seg på en god strategi.

Vår kompetanse hjelper IT-ledere med å utvikle et overordnet målbilde for referansearkitektur. Ved å kartlegge deres digitale modenhet skaper vi et tydelig bilde av gapet mellom nå-situasjon og ønsket situasjon.

Dette brukes som grunnlag for å etablere et veikart for kortsiktige og langsiktige initiativer. Summen av dette sikrer at prosjektet støtter oppunder virksomhetens strategi og gir kontinuerlig verdi.

Kontakt oss

Espen 6-5 format

  Om leveransen:   

 

Fase 1: Visjon og mål for digital plattform

I fase 1 handler det om å skape en felles forståelse og visjon for virksomhetens digitale plattform. Hvordan kan plattformen hjelpe dere med å realisere virksomhetens overordnede strategi? Arbeidet går i stor grad ut på å fasilitere samlinger og innhente målbare krav.

Fase 2: Digital modenhetsanalyse

I fase 2 vil vi kartlegge virksomhetens digitale modenhet og skape en felles forståelse av deres nå-tilstand. Basert på dagens situasjon, etablerte forretningsprosesser og installert teknologi, testes deres modenhet opp mot målbildet som etableres i fase 1. 

Fase 3: Design og løsningsforslag

I fase 3 etableres mulighetsrom, med løsningsforslag på arkitektur, veikart og fremdriftsplan. Forslaget baseres på inngående analyser av for virksomhetens definerte behov. Evaluering og valg av teknologi inngår også i arbeidet.

DSC02670

 

Hvordan utvikle en god strategi for digital tjenesteplattform?

En god strategi vil hjelpe digitaliseringen med å skyte fart. Men hvordan optimalisere strategiprosessen? Erik Stuve Johansen, lead architect i Communicate, deler noen gode tips for hva som må til for å kunne identifisere din virksomhets viktigste behov for fremtiden.

  Les mer her →  

 

HubSpot Video

 

Et skritt mot digital tjenesteplattform

I en verden hvor endringene stadig kommer hyppigere, kan teknisk gjeld skape dramatiske konsekvenser. En digital tjenesteplattform vil være ditt viktigste verktøy for å møte fremtidens krav til fleksiblitet og hastighet.