lukk Lukk søk

Verdiene

Communicates kultur bygger på gründernes ønske om å skape en arbeidsplass litt utenom det vanlige. Hos oss bygger alt på den gode sirkelen, hvor sunn kultur fører til fornøyde kunder, som i sin tur fører til langsiktig vekst og solid økonomi.

Featured Image

Kultur er limet som binder sammen enkeltindivider i et større fellesskap. Folkeslag og nasjoner som har en sterk felles kultur kommer lengre enn dem som preges av splittelse og intern strid. En sunn kultur skaper tette familiebånd, gode skoler, vinnende fotballag, vellykkede politiske partier og økonomisk vekst i samfunnet. På samme måte tror vi kultur er helt avgjørende for en bedrift som vår, hvis vi skal oppnå suksess. I hvert fall over tid.

Den gode sirkelen

Denne tankegangen er illustrert i Communicates gode sirkel. Den oppsummerer virksomhetens viktigste mål for å gå en lys framtid i møte. Det hele begynner med en SUNN KULTUR. Ved at våre ansatte er faglig dyktige, motiverte, hyggelige å omgås med og dessuten til å stole på, fører til FORNØYDE KUNDER. Som i sin tur fører til langsiktig vekst og en SOLID ØKONOMI.

Klarer vi å leve opp til disse målene, blir de selvforsterkende. En solid økonomi gjør jo at selskapet kan investere i kompetansebygging, trivselsskapende tiltak og moro. Dermed blir det lettere å skape en sunn kultur og den gode sirkelen alle ønsker å se.

Kulturelle bærebjelker

De fire bærebjelkene i Communicates kultur går under kallenavnet «HELT-verdiene».  Medarbeiderne i Communicate har definert disse som grunnleggende, og de må være tilstede for at den gode sirkelen skal spinne i gang. Står hver enkelt medarbeider bak disse verdiene, tror vi kundene våre vil oppfatte dem som superhelter. Eller i hvert fall hverdagshelter.

HELT-verdiene

Communicate har hatt en eventyrlig utvikling siden selskapet ble etablert. Følgende fire verdier er grunnleggende for at denne suksessen skal fortsette:

Humør

Engasjement

Lagspill

Troverdighet

Humør er viktig. I Communicate ønsker vi å ha en uformell tone med mye latter og moro. Det tror vi smitter av i kundesammenheng. Dette understøttes også av at vi har satt trivsel i system, gjennom et bredt fordelsprogram for våre ansatte.

Engasjement skal våre medarbeidere være kjent for. Vi brenner for vårt fagområde. For å ligge i forkant av utviklingen. Og ikke minst for å gjøre kundene våre fornøyde. Engasjementet skal også komme til uttrykk i sosiale sammenhenger og vi skal støtte opp under positivt engasjement både i og utenfor Communicate.

Lagspill er essensielt for å oppnå suksess. Svikter samspillet, hjelper det lite om hver enkelt spiller har riktig grunnkompetanse. Vi skal ansette medarbeidere med gode sosiale ferdigheter og skal oppfattes hos kunder som en leverandør som er dyktig til å jobbe i team.

Troverdighet er selve grunnlaget for vår eksistens. Communicate ønsker å være en rådgiver kunden kan stole på. Det våre medarbeidere leverer skal være med en faglig stolthet og ikke kun basert på en spesifikasjon. Vi skal være ærlige og ikke bare utføre oppdrag på kommando. Vi skal tørre å si hva vi mener, også når vi mener kunden tar feil. Samtidig skal vi være lojale og alltid jobbe for at kunden skal nå sine mål. Vi skal være foroverlente, ta initiativ og uoppfordret gi kunden råd om mulige forbedringer.

Kontakt oss

Lyst til å jobbe hos oss? Fyll ut skjema under for å søke jobb: